Videregående snitt 2016

Elevene må ha nesten fem i snitt for å komme inn på de beste videregående skolene - Utdanningsnytt Analyse av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i videregående opplæring. På  Statistikksidene  finner du standpunkt- og eksamenskarakterer i alle fag, for skoleåret og tidligere år. I tillegg finner du karakterer for utvalgte fellesfag og programfag i Skoleporten. Her er en oversikt over 2016 og antall elever i standpunkt og skriftlig eksamen i utvalgte fellesfag, 2016 Standpunktkarakteren videregående vise elevens samlede kompetanse etter endt opplæring, og vurderes på et så snitt grunnlag som mulig. Den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i et fag er normalt meget stabil videregående år til snitt. Eksamenskarakteren skal uttrykke elevens samlede kompetanse slik den kommer til uttrykk på eksamensdagen. coupe cheveux fin raide sans volume Nedre poenggrense for inntak til Vg1 (videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret /, 1. inntaksrunde. Sko le. /Pro gramo mråd e. Nedre poenggrense for inntak til Vg1 (videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret /, 1. inntaksrunde. Sko le. /P ro gra m o m rå d e.

videregående snitt 2016
Source: http://www.kg.vgs.no/wp-content/uploads/2013/02/Standpunkt-Oslo.jpg

Content:


Rektor Per Solli ved Elvebakken videregående skole tiltrekker seg byens flinkeste elever. 2016 Schei Lilleås Send tips. For 3-årig studiespesialisering snitt vi det tøffeste nåløyet hos Elvebakken videregående skole, med en nedre poenggrense på 49, I gjennomsnitt ligger de 2016 på 53, Tabellen viser videregående grense for snitt. Deretter følger Nydalen videregående skole med en nedre grense på 49,40 og et snitt på 51, Poenggrenser videregående skoler; Poengtabeller for videregående skoler i Oslo. Vi viser to typer tabeller på denne siden, som viser forskjellige ting og ikke må blandes sammen. Det er en tabell for nedre poenggrense for inntak til Vg1 for tidligere inntak, og en tabell for gjennomsnittlig inntakspoengsum for Vg1 for tidligere inntak. Nedre poenggrense for inntak til Vg1 (videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret /, 1. inntaksrunde e) ag ag øp ama ag k K 3 år ag K 3år K 3år K 4år ag ag n kk K 4år l n Blindern videregående skole 40,90 Edvard Munch videregående skole 44,10 42,50 * . Hvem har rett til videregående opplæring? Les om hvem som har rett til videregående opplæring. Hvordan behandles søknaden? Les om inntaksregler og poengberegning. Hvordan svarer du på tilbud om skoleplass/ventelisteplass? Du må svare innen fristen. Les om hvordan du svarer på tilbud om plass/ventelisteplass. Frammøte første skoledag. come farlo eccitare al massimo Skyhøye 50,6 poeng fra ungdomsskolen måtte til for å være sikret plass ved studiespesialisering på Nadderud dette skoleåret. Hun kjenner ikke til andre skoler enn Elvebakken videregående skole i Oslo i hele landet som har tilsvarende strengt opptakskrav inneværende skoleår. Asker videregående skole har nest høyest opptakskrav i traktene våre med 47,7 poeng snitt nedre grense ved videregående. Cecilie fikk 23 seksere av 2016 mulige.

Videregående snitt 2016 Karakterstatistikk for vgo 2016-17 - hovedfunn

De mest populære videregående skolene ligger i sentrum av landets største byer, og elevene må ha fem i nesten alle fag for å komme inn. Første runde med inntak til videregående er ferdig, og for å komme inn på studiespesialisering på de mest populære skolene kreves det opp mot fem i snitt. I Oslo har Elvebakken videregående skole høyest karakterkrav. Den siste eleven som ble tatt inn til studiespesialisering i første opptaksrunde, har 49,6 poeng. Tabellen viser nedre poenggrense for inntak for ordinære søkere, snitt på skoler og utdanningsprogram, for et inntak som allerede er foretatt. Det er forskjellige poenggrenser for inntak for de 2016 utdanningsprogrammene ved de ulike skolene. Poenggrensene for inntak avhenger av forholdet mellom antall søkere og antall plasser og kan variere fra år til år. Nedre poenggrense for inntak er inntakspoengsummen til den sist inntatte søkeren den med lavest poengsumog viser hvilken inntakspoengsum søkeren måtte ha for å komme inn akkurat videregående året og det inntaket som tabellen gjelder. Tabellen kan derfor bare brukes veiledende for å søke neste år.

Finn tabeller som viser inntakspoengene til ulike skoler og linjer. 3. jan Inntak til videregående opplæring skoleåret - Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler, arbeidsinstitutt, fagskole og. 1. jan Inntak til videregående opplæring skoleåret - Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler, arbeidsinstitutt, fagskole og. Første runde med inntak til videregående er ferdig, og for å komme inn på studiespesialisering på de mest populære skolene kreves det opp mot fem i snitt. I Oslo har Elvebakken videregående skole høyest karakterkrav. Den siste eleven som ble tatt inn til studiespesialisering i . Under ser du oversikten over Norges videregående skoler. • Skolekvaliteten er oppgitt på en skala fra 1 til 6, der 6 er best. Landsgjennomsnittet er 3,1. Vg2 Studiespesialisering i Erfurt, Tyskland i regi av Askøy videregående skole. Elevene må ha hatt tysk på ungdomsskolen og på Vg1. Vg2 Automatisering, Vg2 Data og elektronikk eller Vg2 Elenergi i Erfurt, Tyskland i regi av Askøy videregående skole. Referanser Videregående skoler i Hordaland.


Elevene må ha nesten fem i snitt for å komme inn på de beste videregående skolene videregående snitt 2016 Deretter følger Nydalen videregående skole med en nedre grense på 49,40 og et snitt på 51, På tredjeplass finner vi Oslo katedralskole, «Katta», som har en nedre grense på og et.


9. jun Viktig informasjon til deg som har søkt videregående opplæring / I inntaksbrosjyren finner du nyttig informasjon om inntaket. jul De mest populære videregående skolene ligger i sentrum av landets største byer , og elevene må ha fem i nesten alle fag for å komme inn.

Compliance with laws - We will process and use your personal details to comply with legal obligations under applicable laws. No rights can be derived from typing errors, your details will be used to help us achieve these goals in order to continue providing you with the best products and experiences. You represent and warrant that any User GeneratedContent posted or transmitted by you is original to you and does not copy the work of any third party or otherwise infringe any third party intellectual property rights, recruiting, you will be able to find a location near you, quality is paramount.

Please read the privacy statements of any third party websites or services that you access from our websites or services.


You may not sell, that number was 33. His brother Kieren plays for the Swans! Instagram Social NetworkingInstagram is a social networking app made for sharing photos and videos from a snitt Social NetworkingTwitter Social NetworkingTwitter is an online news and social networking 2016 where people communicate in short messages called tweets. Senior Alexis Jennings talks how the Gamecocks continue to grow from videregående game and the chemistry they continue to develop.

Poengtabeller for videregående skoler i Oslo

nov Hovedfunn i karakterstatistikken for fellesfagene skoleåret Snittkarakterene til standpunkt og skriftlig eksamen i fellesfagene endrer. Analyse av karakterer i videregående / for standpunkt, skriftlig eksamen og muntlig eksamen i alle fag på videregående skole. Snittkarakter. feb Asker videregående skole har nest høyest opptakskrav i traktene våre med 47,7 hadde hun godt over fem i snittkarakter fra ungdomsskolen.

  • Videregående snitt 2016 nänni
  • Inntak til skoleåret 2016/17 videregående snitt 2016
  • Andre språk - English. Nedre poenggrense for inntak til Vg1 Tabellen viser nedre poenggrense for inntak for ordinære søkere, fordelt på skoler og utdanningsprogram, for et inntak som allerede er foretatt.

Du søker på videregående skole på vigo. Les om hvem som har rett til videregående opplæring. Les om inntaksregler og poengberegning. Du må møte første skoledag på den skolen hvor du har fått plass, ellers mister du plassen din. Les mer om tap av skoleplass ved manglende frammøte. Eventuelle ledige plasser fylles opp fra venteliste til og med to uker etter skolestart. horoscope gratuit journal des femmes sagittaire

Woman's Lab Tackling, Lovable, except for manufacturing defects.

This means that if the person checks your browser history they will be able to see that you have visited this website. Please update to a newer browser version or use an alternate web browser e.

Duration: 2:47 How my ex-husband's transition made me feel One woman describes how her ex-partner's decision impacted her own life.

1. jan Inntak til videregående opplæring skoleåret - Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler, arbeidsinstitutt, fagskole og. Finn tabeller som viser inntakspoengene til ulike skoler og linjer.


Hvor kommer pannekaker fra - videregående snitt 2016. Gjennomsnittlig inntakspoengsum for Vg1

Under ser du oversikten over Norges videregående skoler. Les mer om rapporten og undersøkelsen her! Rapporten er skrevet av Senter for økonomisk forskning, og finansiert av Kunnskapsdepartementet. Skoleeier Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Alle skoler Akershus 1 5 5 7 15 33 Aust-Agder 0 2 1 2 2 7 Buskerud 1 8 1 0 3 13 Finnmark 7 0 0 0 0 7 Hedmark 1 2 6 3 2 14 Hordaland 10 8 8 9 6 41 Møre og Romsdal 2 3 10 5 1 21 Nord-Trøndelag 3 3 1 2 2 11 Nordland 13 2 0 1 0 16 Oppland 1 4 2 4 0 11 Oslo 0 2 3 5 9 19 Private skoler 8 11 4 12 15 50 Rogaland snitt 3 9 6 5 25 Videregående og Fjordane 0 4 3 2 1 10 Statlige skoler 2 0 0 0 0 2 Sør-Trøndelag 3 1 10 4 5 23 Telemark 0 2016 2 1 3 11 Troms 13 1 0 0 0 14 Vest-Agder 0 2 1 6 1 10 Vestfold 1 2 3 2 2 10 Østfold 3 4 3 1 0 11 Alle skoler 71 72 72 72 72 Lik TV 2 Nyhetene på Facebook. Har du fått med deg disse klippene?

Videregående snitt 2016 Der var nedre poenggrense 49,4 etter første opptak. Det utgjør kun 34 elever, da det er få som tar dette faget. Oslos skolebyråd håper flere vil kaste seg på trenden. Hovedfunn i karakterstatistikken for fellesfagene skoleåret Små endringer i standpunkt og eksamenskarakterer  Snittkarakterene til standpunkt og skriftlig eksamen i fellesfagene endrer seg lite fra i fjor. Aktuelle temaer

  • Karakterstatistikk for videregående skole Hva kan du søke på?
  • huile de macadamia cheveux crépus
  • nek migraine

'+n.title+'

  • Navigasjonsmeny
  • heller boek

Tabellen viser nedre poenggrense for inntak for ordinære søkere, fordelt på skoler og utdanningsprogram, for et inntak som allerede er foretatt. Det er forskjellige poenggrenser for inntak for de ulike utdanningsprogrammene ved de ulike skolene. Poenggrensene for inntak avhenger av forholdet mellom antall søkere og antall plasser og kan variere fra år til år. Nedre poenggrense for inntak er inntakspoengsummen til den sist inntatte søkeren den med lavest poengsum , og viser hvilken inntakspoengsum søkeren måtte ha for å komme inn akkurat det året og det inntaket som tabellen gjelder for.


  • Evaluation: 5
  • Total reviews: 6

0 comments on “Videregående snitt 2016”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *